Fiskeri- og Søfartsmuseum

Gå tilbage til Attraktioner

Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet blev åbnet for publikum i 1968. Senest er det i 2013 åbnet med moderniseret sælarium og i 2014 åbnede en nyetableret Vadehavs-pavillon.

Det nye sælarium
I det renoverede(2013) sælarium kan du opleve sælerne i deres rette element gennem de store undervandsruder. Ved de daglige fodringer kl 11 og 14.30 kommer du helt tæt på sælerne. De trænes og fodres fra strandbredden, og du får samtidig historier, information og viden omkring sælerne.

Vadehavspavillon
I vadehavsudstillingen finder du flotte vadehavsfugle - klyderne og en række andefugle, der er tilknyttet Vadehavet.
Pavillonen har et øvre anlæg med levende fugle - edderfugle - gravænder - pibeænder og klyder. Gennem undervandsruder kan du se edderfuglene når de dykker.
En 12 meter lang interaktiv væg viser dig de mest karakteristiske dyr i Vadehavet. Der er også specialfremstillede akvarier, som viser dig flere af de mindre dyrearter i Vadehavet. Du kan også teste din viden om Vadehavet på opstillede iPads.

2020: Der er i vinterhalvåret – fra uge 1-6 + 8-13  og igen uge 44-51, – lukket på Fiskeri- og Søfartsmuseet om mandagen.

Noget for alle

Sælfodring2 lille
Sælfodring1
Børn og Fisk

Saltvandsakvariet
På turen ned gennem saltvandsakvariet vil du møde næsten alle typer af fisk, der findes i de danske farvande.
I det store runde bassin midt i akvariehallen er det tilladt at røre ved fiskene. Der finder du f.eks hajer, rokker og fladfisk.
Det store akvarium - oceanariet i baggrunden - rummer ca 100.000 liter saltvand. I oceanariet kan du f.eks finde rødhajer, sømrokker, helleflyndere, havål, guldbraser og havørreder.

Museet byder også på en permanent fiskeriudstilling, Søfartsudstillingen "Vadehav og Verdenshav", Frilandsudstillingen, der viser hvordan kystfiskerlejer, småhavne og træskibsværfter så ud omkring 2. Verdenskrig.

Café Fimus
Museets café serverer både retter i voksen- og børnestørrelser, varme og kolde retter, drikkevarer, kaffe, te og kager.
Har du madpakken med i tasken er der borde og bænke i museets frilandsudstilling, hvor det er tilladt at spise medbragt mad.

Se mere her for åbningstider og priser.

False - HouseDetailsPage - Frontpage