Privatlivspolitik for Feriekompagniet

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på:

info@feriekompagniet.dk

eller telefon 0045 7527 5070.

Privatlivspolitik for FERIEKOMPAGNIET A/S

Hos FERIEKOMPAGNIET A/S prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed meget højt. Vi sikrer, at de data, vi behandler og opbevarer, behandles og opbevares sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde (gæst eller husejer) hos os, besøger vores hjemmeside og/eller gør brug af vores funktioner på hjemmesiden samt i øvrigt anvender de funktioner eller services, vi tilbyder.

1. GENEREL INFORMATION

FERIEKOMPAGNIET A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler som led i varetagelsen af vores forretning. Nedenfor finder du alle relevante kontaktoplysninger, herunder også hvor du skal henvende dig, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger:

FERIEKOMPAGNIET A/S
CVR nr. 25871502
Horns Bjerge 4

6857 Blåvand

Tlf. +45 75 27 50 70
Email: info@feriekompagniet.dk  

 

2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

2.1 For besøgende på vores hjemmeside

Hvis du accepterer cookies, behandler vi følgende personoplysninger om hjemmesidebesøgende:

(a) IP-adresse
(b) Internetadfærd

Formålet med oplysningerne er - afhængigt af de cookies du accepterer - at målrette markedsføring, herunder retargeting, profilering samt optimering af brugeroplevelse og funktioner for hjemmesidebesøgende på vores hjemmeside. Oplysningerne overføres til vores samarbejdspartner Nordsee Holidays med henblik på dataanalyse og målretning af markedsføring. Læs i øvrigt pkt 6.2.

Bemærk, at du kan give (og tilbagetrække) dit samtykke til, at vi lægger cookies på din computer (mere om dette i vores cookiepolitik).

 

2.2 For nyhedsbrevsmodtagere

Vi behandler følgende personoplysninger, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

(a) Email adresse
(b) Navn og evt. efternavn

Formålet med oplysningerne er at målrette markedsføring og sende nyheder. Disse oplysninger opbevares hos en ekstern leverandør Intuit, der er beliggende i USA. Intuit har certificeret sig under EU-U.S. Data Privacy Framework hos det amerikanske handelsministerium, som sikrer et tilstrækkeligt sikkerhedsgrundlag i forbindelse med overførsel af personoplysninger fra EU til USA.  Oplysningerne overføres til vores samarbejdspartner Nordsee Holidays med henblik på dataanalyse og målretning af markedsføring. Læs i øvrigt pkt 6.2.

Behandlingen sker på baggrund af dit samtykke, hvorfor retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

Vi behandler oplysningerne så længe der er samtykke til det. Du trækker dit samtykke tilbage ved at afmelde dig som abonnent. Det sker via et link nederst i vores nyhedsbreve. Derudover sletter vi dit samtykke ved inaktivitet i 12 måneder.

 

2.3 Tilmelding til konkurrencer

Hvis du tilmelder dig en af vores konkurrencer vil vi i den forbindelse behandle følgende personoplysninger:

 • Navn
 • Mailadresse
 • adresse.

Formålet med behandling af disse oplysninger er at kunne håndhæve din tilmelding til konkurrencen, hvorfor retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du skal være opmærksom på, at vi i forbindelse med vores konkurrencer kan tage billeder og dele disse på blandt andet vores hjemmeside samt sociale medier. Formålet hermed er at markedsføre konkurrencen og FERIEKOMPAGNIET som helhed. Retsgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Ønsker du ikke at få taget billeder, skal du oplyse os herom ved starten af arrangementet. Er der blevet delt et billede af dig på vores hjemmeside eller sociale medier, hvoraf du fremgår, og som du ønsker fjernet, bedes du henvende dig til os på info@feriekompagniet.dk.


2.4 For lejere af feriehuse

Vi behandler følgende personoplysninger, hvis du lejer et feriehus hos FERIEKOMPAGNIET A/S:

 • Navn
 • Adresse
 • Nationalitet
 • Telefon
 • Emailadresse
 • Betalingsinformationer / bankoplysninger
 • IP-adresse
 • Oplysninger om det sommerhus, du ønsker at leje, lejeperiode samt evt. særlige ønsker.
 • Oplysninger, du måtte vælge at oplyse os om vedrørende dine præferencer og interesser ved spørgeskemaundersøgelser.
 • navn, emailadresse og fødselsdato på øvrige gæster

Formålet med disse oplysninger er at kunne opfylde vores kontrakt, og sikre dine rettigheder i forbindelse hermed. Formålet er også at målrette markedsføring, herunder retargeting og profilering.

Retsgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i administrering af kundeforholdet) for at optimere brugeroplevelsen og funktioner på vores hjemmeside, foretage målrettet markedsføring, foretage tilfredsheds-undersøgelser, at indgå og administrere aftaleforholdet og sikre dine rettigheder samt til egen sikkerhed, herunder hindre forekomst af svig, baseret på vores legitime forretningsinteresser. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem efter fem år, når lejeren ikke har været aktiv hos os. Lejer har altid ret til at tilbagekalde personoplysningerne. Dog ikke personoplysninger der er nødvendige for at opfylde den retlige forpligtelse jf. regnskabsloven.

Vi opbevarer data i vores booking/CRM system i Danmark, og der foreligger en databehandleraftale med leverandøren af systemet. Oplysninger kan overføres til vores samarbejdspartner Nordsee Holidays med henblik på dataanalyse og målretning af markedsføring. Læs i øvrigt pkt. 6.2.

Vi har ligeledes databehandleraftale med vores IT-leverandør, der også har adgang til persondata via bookingsystemet, der integrerer med vores hjemmeside.

 

2.5 For udlejere, der har indgået formidlingsaftale med os

Vi behandler følgende personoplysninger om udlejere, der har indgået en formidlingsaftale med os.

 • Navn
 • Privat adresse
 • E-mail
 • Telefon
 • Bankoplysninger
 • Oplysninger du måtte vælge at oplyse os om ved tilfredshedsundersøgelser
 • Personnummer i forbindelse med oplysninger til SKAT (DAC7)

 

Retsgrundlaget for vores behandling af disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i administrering af kundeforholdet). Vi opbevarer oplysningerne fem år efter endt formidlingsaftale jf. regnskabsloven.

 

Vi opbevarer data i vores booking/CRM-system i Danmark, der foreligger en databehandleraftale med leverandøren af systemet.

Vi har ligeledes databehandleraftale med vores IT-leverandør, der også har adgang til persondata via bookingsystemet, der integrerer med vores hjemmeside.

 

2.6 For personer, der kontakter FERIEKOMPAGNIET A/S via email

Når du henvender dig via email hjemmeside, behandler vi dit navn, telefonnummer, mailadresse, postnummer og by samt beskrivelse af den problemstilling, du ønsker hjælp til. Behandlingen sker for at kunne yde den ønskede service til dig, hvorfor retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f alt efter henvendelsens karakter.

Du opfordres til aldrig at angive følsomme eller fortrolige personoplysninger eller CPR-nummer, når du kontakter os via e-mail.

 

2.7 for personer, der opretter brugerprofil på vores hjemmeside

Når du opretter en brugerprofil på vores hjemmeside, opbevarer vi navn, email, adresse, telefonnummer. Behandlingen sker for at kunne yde den ønskede service til dig, hvorfor retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f alt efter henvendelsens karakter.

Man kan slette sin brugerprofil på hjemmesiden eller ved at kontakte info@feriekompagniet.dk

 

3. DATAMINERING

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 

4. AJOURFØRING AF DATA

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte vores kontaktoplysninger til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

5. OPBEVARING OG SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem i overensstemmelse med det formål, de er indsamlet til. Særlige lovregler, herunder f.eks. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Personoplysninger, indsamlet i forbindelse med lejeaftalen, vil som udgangspunkt blive slettet efter 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Personoplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring .

Personoplysninger, indsamlet i forbindelse med formidlingsaftale, vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor formidlingsaftale er udløbet. Personoplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Personoplysninger, der indgår som en del af bogføringsmateriale, opbevares i fem år fra regnskabsårets udløb. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringslovens § 10 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning.

Vi opbevarer som udgangspunkt tilmeldingslister i forbindelse med afholdelse af konkurrencer i 12 måneder fra, at arrangementet er afholdt. Dette gør vi for at kunne evaluere på, hvem der har deltaget i arrangementet med henblik på at forbedre indholdet af arrangementet, hvis vi senere udbyder samme arrangement igen. Vi anvender derfor ikke deltagernes oplysninger til eksempelvis at invitere dem igen eller generel markedsføring, medmindre der er givet særskilt samtykke hertil.

6. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

I de ovenfor beskrevne tilfælde overlader vi dine personoplysninger til andre aktører, herunder samarbejdspartnere, leverandører og andre aktører, herunder eksempelvis IT-leverandører, udbydere af kundetilfredsundersøgelser, leverandører af nyhedsbrevsordninger og lignende. Disse aktører behandler alene dine personoplysninger i overensstemmelse med instruks fra os og efter vilkårene i en indgået databehandleraftaler.

Vi kan ligeledes videregive dine personoplysninger til andre parter, hvis vi eksempelvis bliver det pålagt ved lov, eller hvis det er nødvendigt for at kunne levere den pågældende ydelse/rådgivning til dig.

6.1 Personoplysninger til Forsikringsselskab

FERIEKOMPAGNIET A/S videregiver dine personoplysninger (navn, adresse, email, telefonnummer, ordrenummer) til Codan Forsikring. Codan Forsikring forsikrer vores lejere ved afbestilling, afbrydelse, indboansvar samt lægevagt. Som lejer vil dit navn og nationalitet blive oplyst på sommerhusejerens login. Codan Forsikring er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi henviser dig derfor til at læse deres privatlivspolitik.

6.2 Personoplysninger til Nordsee Holidays 2019 P/S

FERIEKOMPAGNIET A/S videregiver dine personopslyninger (navn, adresse, mail, nationalitet, IP adresse, købshistorik, spørgeskemaundersøgelser) til vores samarbejdspartner Nordsee Holidays 2019 P/S. Nordsee Holidays er et samarbejde mellem turismeaktører i Danmark. Link til liste over samarbejdspartnere i Nordsee Holidays ses her. Personoplysninger overføres til datahub, hvis formål er at analysere kundesegmenter og målrette marekdsføring. Det vil sige at du som kunde før og under din ferie vil kunne blive eksponeret for markedsføring fra Nordsee Holidays og de øvrige partnere via Google og Meta.

 

7. DINE RETTIGHEDER


Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

(a) Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
(b) Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
(c) I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
(d) Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
(e) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.  
(f) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysningerne til en anden dataansvarlig. 

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi ophøre med at behandle dine oplysninger så hurtigt som muligt og uden unødig forsinkelse.

8. KONTAKTINFORMATION

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: info@FerieKompagniet.dk
I din henvendelse bedes du venligst angive dit fulde navn, brugernavn og email-adresse anvendt ved tilmelding og øvrig information, som er nødvendig for, at vi kan behandle anmodningen.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, telefon +45 33 19 32 00.

9. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Hvis vi foretager ændringer i denne privatlivspolitik, sker det på hjemmesiden, hvor denne privatlivspolitik ligger. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret omkring ændringer i privatlivspolitikken. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke eller baserer sig på en ændring i behandlingen af dine personoplysninger, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

 

Dette websted ejes af

Feriekompagniet Blåvand
Horns Bjerge 4
DK-6857 Blåvand
Tlf: 0045 75 27 50 70
E-mail: info@feriekompagniet.dk