Filsø

Hvis I vil ud i den danske natur, så tag en tur til Filsø, som tidligere var Danmarks næststørste sø med et areal på mere end 2000 hektar.

I midten af 1800-tallet begyndte ejerne at sænke vandstanden i søen, og den endte med at have et areal på blot 45 hektar. Områderne blev siden en vigtig ressource for både landmænd, fiskere og jægere. Men en fredning af området i 1990erne førte til at vandstanden igen steg.

I 2010 blev Filsø Gods købt af Aage V. Jensens Naturfond, hvis formål var at stoppe landbrugsdriften i søområdet for i stedet at genoprette søen. Søens størrelse er i dag på ca. 915 hektar, og der er blevet etableret fugleøer og en vandre- og cykelsti tværs over søen.

Reetableringen af Filsø har ført til et fantastisk fugleliv i området, hvor særligt efteråret er højsæson for fugletræk gennem Danmark. Ynglefugle fra nordlige egne har fået ny mulighed ved Filsø for at samle kræfter til videre træk mod varmere himmelstrøg.