Beregn beskatning med 40% fradrag

Beregn skattegrundlag

Samlet lejeindtægt (inkl. el, varme mm.)
Beregn
Lejeindtægt Kr. 0
Bundfradrag Kr. 0
Lejeindtægt - bundfradrag Kr. 0
Fradrag * 0% Kr. 0
Til beskatning Kr. 0

I boksen til højre kan du indtaste din forventede lejeindtægt inklusiv el, varme mm., og så beregnes skattegrundlaget med hensyntagen til det gældende bundfradrag og fradraget på 40%.

VORES BEREGNING TAGER UDGANGSPUNKT I 2015 OG SKATTEBUNDFRADRAG PÅ 20.700 KRONER – DETTE ER I 2016 21.100 KRONER – det betyder, at beregningen er 120 kroner forkert i dit favør forudsat, at du udlejer for over 21.100 kroner.

Beregningen opdateres til 2017 igen.