Udlejningsregler for feriehuse

Ifølge Planloven, vedtaget af folketinget i 2017 er der følgende lovkrav omkring benyttelse/udlejning af feriehuse i vinterhalvåret (1. november-1. marts).

  1. Der gælder en maksimumgrænse for overnatninger i vinterhalvåret på 63 nætter (9 uger).
  2. Der gælder yderligere følgende regler omkring placeringen af overnatninger i vinterhalvåret:
    Det er tilladt at overnatte i feriehuset i 9 sammenhængende uger. Dog max. 4 uger i træk ved samme lejer eller ejer selv.
  3. For så vidt angår ejerspærringer, vægtes disse i forhold til benyttelseskvoten kun i den udstrækning, at der foregår overnatninger i de pågældende spærringsperioder. For at bureauet kan forholde sig til sådanne evt. overnatninger, må meddelelse herom ske direkte fra ejeren til bureauet.


For Feriehusudlejernes Brancheforening har det været vigtigt at finde en positiv og holdbar løsning på spørgsmålet om benyttelse af feriehuse i vinterhalvåret. Med årligt 23,3 mio. overnatninger i 2022 udgør feriehusudlejning i dag Danmarks største turistsektor. Feriehusudlejningen bidrog i 2022 med en årsomsætning på godt 19,6 mia.kr., hvoraf ca.72% blev erlagt i fremmed valuta.

Endelig er den beskæftigelse, branchen bidrager med (ca. 24.300 årsværk i 2022), meget betydningsfuld, idet den primært er med til at fastholde et højt helårsserviceniveau i områder af landet, hvor det er sværest at finde beskæftigelsesmuligheder.

Med den retspraksis, som gælder ud fra ovenfor anførte, formår feriehusudlejningsbranchen fortsat at yde sit væsentlige bidrag til samfundsøkonomien i Danmark og frem for alt til, at landets små, kystnære samfund ikke "går i sort" i vinterhalvåret som følge af manglende turistomsætning fra vore feriegæster!

Tilbage til husejersiden