Danmarks næststørste sø

Hvis I vil ud i den danske natur, så tag en tur til Filsø, som tidligere var Danmarks næststørste sø med et areal på mere end 2000 hektar.

I midten af 1800-tallet begyndte ejerne at sænke vandstanden i søen, og den endte med at have et areal på blot 45 hektar. Områderne blev siden en vigtig ressource for både landmænd, fiskere og jægere. Men en fredning af området i 1990erne førte til at vandstanden igen steg.

I 2010 blev Filsø Gods købt af Aage V. Jensens Naturfond, hvis formål var at stoppe landbrugsdriften i søområdet for i stedet at genoprette søen. Søens størrelse er i dag på ca. 915 hektar, og der er blevet etableret fugleøer og en vandre- og cykelsti tværs over søen.

Reetableringen af Filsø har ført til et fantastisk fugleliv i området, hvor særligt efteråret er højsæson for fugletræk gennem Danmark. Ynglefugle fra nordlige egne har fået ny mulighed ved Filsø for at samle kræfter til videre træk mod varmere himmelstrøg.

Filsø Ellipsen
I juli 2017 fik naturelskere og fuglekiggere endnu en grund til at tage forbi Filsø. Her har man nemlig fået en cirkulær bro, som løfter oplevelsen ved Filsø. Kommer du fra Blåvand-siden finder du parkeringsplads til Ellipsen få hundrede meter efter Filsøgaard.