Ho Bugt

Ho Bugt udgør den nordlige del af vadehavet, hvor Varde Å har sit udløb i den nordøstlige ende.

I bugtens sydlige ende ligger den ubeboede ø Langli, hvortil man kan komme via en ebbevej mod nord. I sommerhalvåret er det muligt at komme på tur med Naturbussen til Langli

NB: Badning i Ho Bugt frarådes grundet forurening!

False - Frontpage - Frontpage