Ho Bugt

Ho Bugt kan opleves i roligt vejr, når Skallingen dækker fra de stærke vesterhavsvinde. Området er kendt for sine børnevenlige strande, og sit skønne feriemiljø. Men naturen kan også her ses fra sin vildeste side, som den har gjort, da den skabte øen Langli og under utallige oversvømmelser i området. 

Ho Bugt udgør den nordlige, danske del af Vadehavet med sine 50 km, der strækker sig fra Skallingen mod sydvest og Oksbøl i nord. Varde Å har sit udløb i den nordøstlige ende, Ho ligger i vest og Hjertning i øst. Hele arealet byder på smuk natur og store naturoplevelser. 

Ho Bugt i Vadehavet

Ho bugt udgør som sagt en rimelig stor del af den danske del af Vadehavet. Vadehavet, der i 2014 blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste, byder på natur i absolut særklasse. Den store tilstrømning af trækfugle og Vadehavets kæmpe betydning for disse fugles overlevelse, gør havet til et helt særligt sted at værne om og bevare så godt som muligt i fremtiden. Alle andre steder af den danske del af Vadehavet er kontrolleret med diger, sluser og andre menneskeskabte hjælpemidler, der holder baglandet fra at blive oversvømmet ved højvande - dette gælder dog ikke Ho Bugt. I Ho Bugt er det naturen, der hersker, og den får lov til at vise sine allervildste sider af sig selv. Flere gange om året bliver Skallingens lavtliggende engarealer lagt under vand sammen med Varde Ådal og i de mest ekstreme tilfælde også Varde by 10 kilometer inde i landet. 

Naturens vilde kræfter er det der i sin tid skabte den lille ø Langli tilbage i 1634. Det er derfor ikke noget nyt, at naturen spiller med musklerne, og viser at den er os menensker overlegen, når stormfloderne står ind på klitterne fra vest og omrokerer på landskabet. Langli var dengang en halvø, men havet oversvømmede den nordlige del af øen og frigav derfor øen fra fastlandet. Skallingen fandtes ikke dengang, men halvøen er spået til at lide samme skæbne som Langli og en dag blive oversømmet i den lavere dele og dermed blive en ø ligesom sin søster Langli. 

Langli er ubeboet, og det er muligt at komme til øen om sommeren, når der er ebbe. I kan tage Naturbussen ud på øen og opleve storslået natur skabt af moder jords egne kræfter og vedholdendenhed. 

Ho Bugt - en del af Vadehavet

Skallingen Foto Colin Seymour
Ho bugt

Naturen omkring Ho Bugt


Langli-Skallingen

Naturen er uberørt - en natur med fri dynamik så at sige  - og man forsøger ikke at påvirke naturens gang på øen Langli og halvøen Skallingen. Langli-Skallingen er udpeget som fuglebeskyttelsesområder, da de er vigtige ynglepladser for en lang række fugle, og derfor er der selvfølgelig stort fokus på at bevare så meget af områderne som overhovedet muligt. Langli-Skallingen er en del af Naturpark Vadehavet, og har i denne sammenhæng særstatus lige præcis på grund af vigtigheden for de mange fugle. Begge øer er fredede, og området mellem dem er udlagt som videnskabeligt refernceområde. Man kan roligt sige, at området omkring Langli-Skallingen er interessant for dyre- og naturinteresserede, da det viser hvor store kræfter, der er på spil i de danske farvande, og hvordan landskab kan ændre sig så drastigt. Det er ikke tilladt at medbringe hunde, da de kan skade naturen og fuglenes naturlige habitat. Man kan kun besøge Langli i perioden mellem 16. juli til 15. september, og det er vigtigt at have undersøgt tidevandstabellen inden, I begiver jer derover.  


Varde Å

Varde Å har udløb i Ho Bugt i den nordøstlige ende af bugten. Åen strækker sig 40 kilometer forbi blandt andet Nørholm Gods, Sig, Holme Å og Karlsgårde Sø. Det er en fantastisk tur i kajak, hvor I kommer helt tæt på naturen, og kan stoppe når som helst, det passer jer. Der er flere teltpladser med bål og andet, der kan gøre det muligt for jer at overnatte på jeres tur og optage den dagen efter. Det er samtidig muligt at fiske i Varde Å - det kræver dog statsfiskekort og dagskort til åen. Læs meget mere om fiskeferie lige her og kajakudlejning lige her!  
Gode råd og forholdsregler til færdsel i Vadehavet

Der er en lang række forholdsregler, I skal tage jer, når I befinder jer i Vadehavet og i området omkring Langli-Skallingen. Vigtigst er det at huske, at I er gæster i naturens verden, og I skal passe på den, så den står i mange år endnu. Derfor er det også vigtigt at undersøge, hvilke områder der er forbudt for mennesker og hvilke områder, der er forbudte for hunde. Herunder finder du Nationalpark Vadehavets egne retningslinjer for færdsel i nationalparken: 

 

Kilde: Nationalpark Vadehavet

False - HouseDetailsPage - Frontpage